Vald kurs: Lagar och regler (3)

Delmoment 3 Lagar och Regler ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.

Delmål
2:1
Mål: känna till sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn.
2:2
Mål: känna till bestämmelserna för godstransporter.
3:2
Mål: kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
1 Dagar
Kurskod
12344