YKB Fortbildning

Ny lagstiftning gör att alla etablerade yrkesförare enligt lag skall genomgå en YKB Fortbildning (hävdvunna rättigheter). Denna utbildning skall sedan upprepas minst en gång vart femte år för att yrkeskompetensbeviset fortsatt skall vara giltigt. Läs mer om lagen här: Den som har hävdvunna rättigheter för både gods- och persontransporter (och har både C och D-behörigheter) behöver bara genomgå en fortbildning för ett transportslag.

Läs mer »

ADR-utbildning

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de inte hanteras på rätt sätt under en transport. Jale Utbildning erbjuder utbildning för att få transportera farligt gods på allmän väg. För att få transportera farligt gods krävs en ADR utbildning, läs mer nedan vad varje utbildning innehåller och innebär.

Läs mer »

Truckutbildning

Jale Utbildning erbjuder truckutbildning. Truckutbildningen följer TLP 10, vilken i sin tur är framtagen av arbetsmarknadens parter och TYA. När du genomfört och klarat en truckutbildning hos oss får du köra truckar av typen A1-4 samt B1. Det vill säga, Låglyftande plocktruck, Ledstaplare, Låglyftande åktruck, Låglyftare samt Motviktstruck.

Läs mer »


Kurser

Riktpris (inkl moms) 1500 kr
Längd 1 dag
Borlänge   Mora  
Delmoment 1, Sparsam körning ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna optimera bränsleförbrukningen. Efter kursen ges intyg för Mål 1:1, 1:2 samt 1:3 enl. kapitel 5 i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för deltagare som har C-behörighet. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.
Delmål
 • 1:1
 • 1:2
 • 1:3
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 1500 kr
Längd 1 dag
Borlänge   Mora  
Delmoment 2, Godstransporter ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Dessutom får man upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.
Delmål
 • 1:4
 • 3:7
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 1500 kr
Längd 1 dag
Borlänge   Mora  
Delmoment 3 Lagar och Regler ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren uppdateras om de lagar och bestämmelser som gäller för arbetstider samt kör- och vilotider inom och utom Sverige. Dessutom genomgång av reglerna för yrkesmässig trafik och övriga villkor som gäller för gods och transporter. Kursen belyser problematiken med människosmuggling och annan brottslighet i samband med gränspassager. Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna regler för arbetstider och färdskrivare samt känna till bestämmelserna för gods och transporter.
Delmål
 • 2:1
 • 2:2
 • 3:2
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 1500 kr
Längd 1 dag
Borlänge   Mora  
Delmoment 4, Ergonomi och Hälsa ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Upplysa kursdeltagaren om vikten av god hälsa, bra kosthållning och att arbeta så ergonomiskt riktigt som möjligt. Kursdeltagaren ska kunna förebygga fysiska risker samt vara medveten om fysisk och psykisk förmåga. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.
Delmål
 • 3:3
 • 3:4
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 1500 kr
Längd 1 dag
Borlänge   Mora  
Delmoment 5, Säkerhet och kundfokus ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.
Delmål
 • 3:1
 • 3:5
 • 3:6
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 4950 kr
Längd 3 dagar
Borlänge  
För att få köra farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering. ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Priserna är inklusive moms och fika och mat ingår varje dag.
Delmål
Läs mer och boka »
Riktpris (inkl moms) 3950 kr
Längd 2 dagar
Borlänge  
För dig som har ADR men som snart går ut
ADR repetition ADR utbildningen ska repeteras vart 5:e år Priserna är inklusive moms och fika och mat ingår varje dag.
Delmål
Läs mer och boka »
Truckutbildning Kod 14145
Riktpris (inkl moms) 4750 kr
Längd 5 dagar
Borlänge  
Truckutbildning enligt TLP 10. För trucktyperna A1-A4 och B1
Truckutbildning enligt TLP 10. För trucktyperna A1-A4 och B1. Dvs Låglyftande plocktruck, Ledstaplare med eller utan åkplatta, låglyftande åktruck stående eller sittande, låglyftare med eller utan åkplatta samt motviktstruck
Delmål
 • TLP 10
 • TLP 10
Läs mer och boka »