Vald kurs: Godstransporter (2)

Delmoment 2, Godstransporter ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren uppdateras om de regler och bestämmelser som gäller för lastsäkring och rutiner vid lastning och lossning. Kursdagen kan i viss utsträckning branschanpassas då lastsäkring och lastning/lossning skiljer sig åt mellan de olika transportslagen. Dessutom får man upplysning om de ekonomiska villkor som gäller för transporter såväl inom som utanför landet. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.

Delmål
1:4
Mål: vara i stånd att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven och ett korrekt utnyttjande av fordonet.
3:7
Mål: känna till ekonomiska villkor för godstransporter på väg och organisationen av marknaden.

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
1 Dagar
Kurskod
15548