YKB Fortbildning

Ny lagstiftning gör att alla etablerade yrkesförare enligt lag skall genomgå en YKB Fortbildning (hävdvunna rättigheter). Denna utbildning skall sedan upprepas minst en gång vart femte år för att yrkeskompetensbeviset fortsatt skall vara giltigt. Läs mer om lagen här: Den som har hävdvunna rättigheter för både gods- och persontransporter (och har både C och D-behörigheter) behöver bara genomgå en fortbildning för ett transportslag.

Risk för fullbokat!

Alla etablerade yrkesförare som tagit sitt lastbilskörkort innan den 10:e september 2009 måste ha genomgått YKB-utbildning, senast den 10:e september 2016 för att få fortsätta praktisera sitt yrke. En YKB Fortbildning består av totalt 35 timmar, uppdelad på 5 olika delkurser a 7 timmar. Det är viktigt att genomföra sin fortbildning i så god tid som möjligt då utbildningsresurserna är begränsade nationellt. Väntar du finns risken att du den 10 september 2016 står utan YKB vilket medför att du ej får framföra lastbilen i ditt yrke. Transportstyrelsen har dessutom klart och tydligt uttryckt att inga nya dispenser eller lättnader för chaufförer kommer godkännas, vilket medför att du MÅSTE ha en godkänd YKB senast den 10 september 2016.

TYA certifierade

För att genomföra YKB-utbildningar, inklusive fortbildning, behöver man vara godkänd av Transportstyrelsen. Självklart är utbildarna på Jale Utbildning godkända och följer TYAs kursplan och använder TYAs material.

Fortbildningen på 35 timmar är uppdelad i fem moduler vilka bokas var för sig.


Kurs "lagar & regler" informerar om:

Kurs "godstransporter" informerar om:

Kurs "sparsam körning" informerar om:

Kurs "ergonomi, kost och hälsa" informerar om:

Kurs "säkerhet och kundfokus" informerar om: