Vald kurs: ADR Grundkurs styckegods

För att få köra farligt gods
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter med sådana egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras på rätt sätt under en transport, lastning, lossning, förvaring eller annan hantering. ADR är den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg. Priserna är inklusive moms och fika och mat ingår varje dag.

Delmål

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
3 Dagar
Kurskod
5550