Vald kurs: Säkerhet och Kundfokus (5)

Delmoment 5, Säkerhet och kundfokus ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Säkerställa förarnas och medtrafikanternas säkerhet och bekvämlighet. Belysa riskerna i trafiken, agerande i krissituationer samt bidra till att företagets anseende höjs. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.

Delmål
3:1
Mål: vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
3:5
Mål: kunna bedöma krissituationer.
3:6
Mål: kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
1 Dagar
Kurskod
12255