Vald kurs: Sparsam körning (1)

Delmoment 1, Sparsam körning ingår i YKB Fortbildning 35 timmar
Kursdeltagaren ska få ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv Kursdeltagaren ska efter genomförd kurs kunna optimera bränsleförbrukningen. Efter kursen ges intyg för Mål 1:1, 1:2 samt 1:3 enl. kapitel 5 i lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens för deltagare som har C-behörighet. Priserna är inklusive moms och i alla utbildningar ingår fika och lunch.

Delmål
1:1
Mål: känna till kraftöverföringens egenskaper för optimal användning av dessa.
test
1:2
Mål: känna till säkerhetsanordningarnas tekniska egenskaper och funktion för att behärska fordonet, minska slitaget och att förebygga störningar.
1:3
Mål: kunna optimera bränsleförbrukningen.

Datum/plats

Tillgäng

Pris (inkl moms)

Inga tillfällen hittades.
Detaljer
Längd
1 Dagar
Kurskod
12552